Statut szkoły

 

 

 

Dziennik elektroniczny

 

   

Dziennik elektroniczny poradnik dla rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

Program profilaktyki

 

 

Program wychowawczy

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2017 / 2018

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

3. Ferie zimowe

12 lutego - 25 lutego 2018 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca  – 3 kwietnia 2018 r.

6. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

 

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

18 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

20 kwietnia 2018 r.

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

8. Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.