Statut szkoły

 

 

 

Dziennik elektroniczny

 

   

Dziennik elektroniczny poradnik dla rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2020 / 2021

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

3. Ferie zimowe

17  - 30 stycznia 2022 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia  – 19 kwietnia 2022 r.

5. Egzamin ósmoklasisty

Ustali dyrektor

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

7. Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.