Statut szkoły

 

 

 

Dziennik elektroniczny

 

   

Dziennik elektroniczny poradnik dla rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2018 / 2019

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

3. Ferie zimowe

14 stycznia - 27 stycznia 2019 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia  – 23 kwietnia 2019 r.

5. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

10-12 kwietnia 2019r.

6. Egzamin ósmoklasisty

15-17 kwietnia 2019r.

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

8. Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.