Statut szkoły

 

 

 

Dziennik elektroniczny

 

   

Dziennik elektroniczny poradnik dla rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2020 / 2021

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

3. Ferie zimowe

15 lutego - 28 lutego 2021 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia  – 6 kwietnia 2021 r.

5. Egzamin ósmoklasisty

25-27 maja 2021r.

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

7. Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.