Andrzejewska Anna

język niemiecki

Gano Maria

główny księgowy

Chałupka Danuta

język polski, biblioteka

Jędrowiak Iwona

referent

Dubicka Regina

oddział przedszkolny

Mariusz Michalak

konserwator

Fortuniak Marlena

chemia, przyroda

Nowak-Jesiak Małgorzata

sprzątaczka

Jakubowska Natalia

biologia

Szumna Urszula

sprzątaczka

Glura Bożena

religia, wychowanie do życia w rodzinie

 

 

Grybska Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

   

Juskowiak Robert

historia, WOS, technika, zastępca dyrektora

   

Klimkowska Katarzyna

wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne

   

Tyczyńska Agata

język polski, pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

 

                   Kubasik Iwona

matematyka, fizyka    

Kubacka Izabela

język polski

 

 

Kubiak Grażyna

matematyka, zajęcia komputerowe

 

 

Kulczak Mikołaj

dyrektor, geografia

 

 

Patelka Mikołaj

wychowanie fizyczne, informatyka

 

 

Piotrowiak-Kaczmarek Monika

edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

Rzepecka Paulina

język angielski

   

Urbaniak Renata

edukacja wczesnoszkolna

 

 

Juskowiak Katarzyna

język angielski

 

 

Walczewska Elżbieta

oddział przedszkolny

 

 

Kubasik Iwona

matematyka, fizyka

 

 

Pluskota Katarzyna

przedszkole

 

 

Katarzyna Grycz-Pudliszewska

historia