Andrzejewska Anna

język niemiecki

Gano Maria

główny księgowy

Chałupka Danuta

język polski, biblioteka

Jędrowiak Iwona

referent

Dubicka Regina

oddział przedszkolny

Mrozek Sławomir

konserwator

Fortuniak Marlena

chemia, przyroda

Nowak-Jesiak Małgorzata

sprzątaczka

Jakubowska Natalia

biologia

Szumna Urszula

sprzątaczka

Glura Bożena

religia, wychowanie do życia w rodzinie

 

 

Grybska Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

   

Juskowiak Robert

historia, WOS, technika, zastępca dyrektora

   

Klimkowska Katarzyna

wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne

   

Tyczyńska Agata

język polski, pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

 

Kubacka Izabela

język polski

 

 

Kubiak Grażyna

matematyka, zajęcia komputerowe

 

 

Kulczak Mikołaj

dyrektor, geografia

 

 

Patelka Mikołaj

wychowanie fizyczne, informatyka

 

 

Piotrowiak-Kaczmarek Monika

edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

Rzepecka Paulina

język angielski

   

Urbaniak Renata

edukacja wczesnoszkolna

 

 

Juskowiak Katarzyna

język angielski

 

 

Walczewska Elżbieta

oddział przedszkolny

 

 

Kubasik Iwona

matematyka, fizyka

 

 

Pluskota Katarzyna

przedszkole

 

 

 Matyla Estera

język polski, biblioteka

 

 

Wleklik Monika

pedagog    

Fierlej Malwina

przedszkole