Andrzejewska Anna

język niemiecki

Gano Maria

główny księgowy

Dubicka Regina

oddział przedszkolny

Jędrowiak Iwona

referent

Stróżyńska Małgorzata

chemia

Mariusz Michalak

konserwator

Glura Bożena

religia, wychowanie do życia w rodzinie

Nowak-Jesiak Małgorzata

sprzątaczka

Grybska Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

Mrozek Paulina

sprzątaczka

Juskowiak Robert

historia, WOS, technika, j. polski, biblioteka

   

Klimkowska Katarzyna

wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka

   

Tyczyńska Agata

pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

   

                   Kubasik Iwona

matematyka, fizyka

 

 

Kubiak Grażyna

matematyka, informatyka, biologia

   

Kulczak Mikołaj

dyrektor, geografia

 

 

Patelka Mikołaj

wychowanie fizyczne, informatyka, EDB

 

 

Rzepecka Paulina

język angielski

 

 

Marlena Skorupka

język polski

   

Urbaniak Renata

edukacja wczesnoszkolna

 

 

Juskowiak Katarzyna

język angielski

 

 

Walczewska Elżbieta

edukacja wczesnoszkolna

 

 

Kubasik Iwona

matematyka, fizyka

 

 

Pluskota Katarzyna

oddział przedszkolny

 

 

Ewelina Musielak

oddział przedszkolny